จัดฟันราคา ค่าจัดฟันของคลินิกฯ มีการแบ่งจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากทีเดียว และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ในบางช่วงเวลาจะมีการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของคลินิกฯ

จัดฟันราคา

ค่ารักษาจัดฟันไม่เกิน 45,000 บาท (โดยไม่รวมค่า Retainer หลังการจัดฟัน)ค่ารักษา จัดฟันราคา

ครั้งที่ 1 ………………………………. 3000 บาท (เมื่อตรวจ และตกลงรักษา พิมพ์ปาก)

ครั้งที่ 2 …………………………… ไม่มีค่าใช้จ่าย (ถ่ายรูปก่อนการรักษา และเอ็กซเรย์ )

ครั้งที่ 3-10 …………………….ครั้งละ 3000 บาท (เร่ิมติดเครื่องมือจัดฟัน บนหรือล่าง)

ครั้งที่ 11เป็นต้นไปจนเสร็จ….ครั้งละ 1200 บาท ……………………….

หมายเหตุ

* ทันตแพทย์จัดฟัน แต่ละท่านอาจจะข้ามหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรักษา ซึ่งจะไม่เหมือนกัน

* ติดเครื่องมือจัดฟันในครั้งที่ 3 ซึ่งหลังจากนั้นจะนัดห่างกันครั้งละ 1 เดือนถึง1เดือนครึ่ง

* รวมค่าถ่ายเอ็กซเรย์ ฟิลม์ใหญ่ สองฟิมล์แล้ว

* ทั้งนี้ราคาจัดฟันนี้ ยังไม่ได้รวมค่าทำฟันในส่วนอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรกเหงือก รักษารากฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด

ซึ่งขอให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯทั้งหมด ทั้งนี้หากเกิดปัญหาใดๆระหว่างจัดฟัน เช่น ฟันที่อุดแล้วมีปัญหา จะได้รับการแก้ไขได้ง่าย และอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาทำฟันได้ ท่านอาจจะไปรักษาเองได้ตามสะดวก แต่หากมีปัญหาในระหว่างจัดฟัน ทำให้ต้องถอดเครื่องมือบางตัว อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

* หากการรักษาเสร็จเร็วก่อนกำหนด คลินิกฯจะเก็บ ราคาจัดฟันตามระยะเวลาที่ทำการรักษาจริงซึ่งอาจจะไม่ถึง 45,000 บาท

* คลินิกฯประกันราคาค่าจัดฟัน โดยหากเก็บค่าจัดฟันครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ แต่การจัดฟันยังไม่เสร็จเรียบร้อย จะไม่มีการเก็บค่าจัดฟันเพิ่มใดๆ

* ผู้ป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจัดฟันเพิ่ม เป็นบางครั้งที่พบบ่อยๆ เช่น ทำเครื่องมือจัดฟันหลุด หลังจากติดไปแล้วหลายครั้ง คนไข้ที่ขาดการรักษาไปนานๆ เป็นต้น

* หลังจากเสร็จการดัดฟัน และถอดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นออกแล้ว ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือRetainer (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) เพื่อกันการเคลื่อนฟันกลับ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างหากอีกประมาณ 3,500-4,000 บาท

*ผู้ป่วยที่เข้าวัยผู้ใหญ่ หรือ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรก จัดฟันราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *