การแก้ตาตกการผ่าตัดบริเวณเปลือกตา (Blepharoplasty)เกี่ยวกับการผ่าตัดบริเวณเปลือกตา (หนังตาบน เเละล่าง (Blepharoplasty) การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาบน และเก็บถุงไขมันใต้ตานั้น สามารถแบ่งกลุ่มการผ่าตัดออกได้เป็น 2 ประเภท คือ1) ผู้ที่มีตาชั้นเดียว และต้องการทำตาสองชั้น2) ผู้ที่มีอายุมากขึ้นหนังตาเริ่มตกมาบัง ทำให้ชั้นตาดูเล็กลง และมีถุงไขมันใต้ตา วิธีการผ่าตัดในผู้ป่วย 2 ประเภทนี้มี

แก้ตาตก

หลักการเช่นเดียวกัน การแก้ตาตก จะต่างกันในเรื่องของปริมาณของผิวหนังที่ต้องตัดออกวิธีการผ่าตัดเริ่มจากการกำหนดตำแหน่งที่จะเป็นแนวชั้นของหนังตาที่เหมาะสมและดูสวยงาม ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์ของศัลยแพทย์ (ในผู้ที่มีชั้นเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้แนวชั้นเดิม และตัด,เก็บเฉพาะผิวหนังส่วนเกิน และไขมันออกเท่านั้น) เมื่อได้ตำแหน่งแนวของชั้นแล้ว แพทย์จะประมาณขนาดของผิวหนังที่ส่วนเกินที่จะต้องตัดออก ถ้ามีหนังส่วนเกินมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางตา แนวแผลที่จะผ่าตัดก็จำเป็นต้องยาวออกมาทางด้านข้างเพื่อเก็บผิวหนังส่วนเกินให้หมดจะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม (รอยเเผลจะเย็บเก็บจึงมองไม่เห็นเเผลเป็น) ก่อนเริ่มการทำศัลยกรรมนั้นแพทย์จะเริ่มฉีดยาชาเฉพาะที่ให้บริเวณที่จะทำผ่าตัด จะมีอาการเจ็บเล็กน้อยเวลาฉีดยาเพื่อที่เวลาทำจะไม่รู้สึกเจ็บปวด หรือถ้าผู้ที่จะรับบริการกลัวทางแพทย์อาจให้ยานอนหลับชนิดรับประทานเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บเวลาฉีดยาเทคนิคการผ่าตัดที่ควรรู้1) การใช้ laserไม่ได้ทำให้แผล หรือชั้นของตาสวยกว่าปกติ และจะไม่ได้ผลเท่ากับการทำโดยการผ่าตัด2) การผ่าตัดโดยที่พยายามให้มีบาดแผลบริเวณเปลือกตาน้อยกว่าวิธีมาตรฐานโดยทั่วไป หรือใช้วิธีเย็บให้เกิดชั้นโดยไม่ต้องกรีดแผลบริเวณเปลือกตา ก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีการใช้กันอีกวิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับคนที่มีตาชั้นเดียว เปลือกตาบาง ไม่มีไขมันหรือผิวหนังส่วนเกิน สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่ความแน่นอนของวิธีนี้และความคงทนถาวรของแนวชั้นที่กำหนด ยังแตกต่างกันอยู่3) การทำศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกผ่าตัดตา โดยทั่วไปมักไม่ค่อยมีร่องรอยแผลเป็นอยู่แล้ว ในระยะแรก หลังผ่าตัดใหม่ๆอาจเเห็นได้บ้างเฉพาะเวลาหลับตา เมื่อเวลาผ่านไป 3-6 เดือน ก็จะจางลงจนแทบไม่เห็นร่องรอย ดังนั้นสิ่งที่ควรสนใจคือ ทำอย่างไรจะได้ชั้นตาที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าความยาว-สั้น ของแผลซึ่งต่อไปจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วผลลัพธ์ผลจากการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนคือคนไข้จะมีดวงตาที่ดูสดใส ลดร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยตามวัย เป็นผลให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง ซึ่งจะคงสภาพอยู่เช่นนี้ไปได้หลายปี ระยะเวลาการผ่าตัด30-40 นาทีภาวะแทรกซ้อนคนไข้เป็นส่วนน้อยที่สามารถพบอาการแทรกซ้อนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงหลังการผ่าตัด อาการเหล่านี้ได้แก่ เลือดออก ติดเชื้อ สายตาพร่ามัวช่วง 2 ถึง 3 วันแรกหลังผ่าตัด มีอาการบวมที่หัวและหางตา แผลประสานกันไม่สนิททำให้เกิดเป็นแผลเป็น หลับตาไม่สนิท น้อยรายที่อาการนี้จะอยู่อย่างถาวร นอกจากนี้คนไข้อาจจะพบผิวหนังหัวสีขาวเล็กมากนูนขึ้นมาภายหลังจากถอดไหมออกแล้ว แพทย์จะทำการสะกิดหัวออกโดยใช้ปลายเข็มเขี่ย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไข้จะต้องปรึกษาเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับศัลยแพทย์ก่อนผ่าตัด อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนต่างๆ สามารถลดลงได้จากความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดการแก้ตาตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *